oraz pobytu:

Regulamin rezerwacji

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 • Doba w pokojach rozpoczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

 • W przypadku późniejszego przybycia lub wcześniejszego wyjazdu nie będą udzielane żadne zniżki, ani zwroty poniesionych kosztów.

 • Nie ma możliwości zakwaterowania się w dniu przyjazdu po godzinie 21:00

 • Jeśli wymeldowanie w dniu wyjazdy nastąpi  po godzinie 11:00 zostanie naliczona opłata za koleją dobę.

 • Zapytanie o dostępność wolnych terminów może być dokonana drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 • Składanie rezerwacji odbywa się drogą elektroniczną - mailowo. W takiej sytuacji obie strony mają " czarno na białym" ustalone warunki  rezerwacji, termin pobytu oraz cenę.

 • Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości min . 20% w ciągu trzech dni od daty rezerwacji (decyduje data wpłaty).

 • W przypadku pobytów 2 dniowych lub krótszych zadatek wynosi 100% należności 

 • Zadatek można wpłacić na konto bankowe podane przez właściciela "Gościny u Maryny" po wcześniejszym ustaleniu terminu pobytu.

 • W razie odwołania przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

 • Po przybyciu konieczne jest okazanie dowodu tożsamości w celu zameldowania.

 • Opłata za cały okres deklarowanego pobytu regulowana jest jednorazowo w dniu przyjazdu.

 • Taksa klimatyczna to opłata ustalona na dany rok przez Urząd Gminy pobierana jest z góry za cały okres pobytu.

 • Na terenie „Gościny u Maryny” obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów w całym domu oraz na balkonie.

 • Osoby, które nie będą przestrzegały zakazu palenia w ośrodku zostaną obciążone dodatkową opłatą w  wysokości 50zł.  Jest to opłata związana z dodatkowym sprzątaniem pokoju czyli np. pranie firan, pranie poduszek oraz kołder.

 • Pokój może być zamieszkały przez nie większą ilość osób niż zgłoszono w rezerwacji.

 • Goście ponoszą odpowiedzialność materialną w razie powstania jakichkolwiek szkód w trakcie pobytu.

 • Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00.

 • Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz używania kuchenek, piecyków, grzałek elektrycznych!

 • Zachowanie Gości i osób korzystających z usług wynajmu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych odpoczywających w „Gościnie u Maryny” właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 • „Gościna u Maryny” nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren budynku.

prywatności:

Polityka

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO − informujemy, że:

 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Maria i Tadeusz Szostak 34-520 Poronin, ul. Tatrzańska 60A, jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

- na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

- w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celu należytego wykonania i na podstawie umowy, gdy ją z Państwem zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celu umożliwienia Państwu dokonywania rezerwacji i zakupu świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celach podatkowych i w związku z innymi obowiązkami prawnymi administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności w związku z korzystaniem z Naszych usług niezgodnie z przepisami prawa lub regulaminem świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

 

III. Udostępnianie danych

1. Nie dokonujemy obrotu Państwa danymi osobowymi, ani ich nie udostępniamy innym podmiotom, ani ich nie przekazujemy do państw trzecich, z wyjątkiem gdy:

   a) wyrażą Państwo zgodę na ich udostępnienie innym podmiotom lub przekazanie do państwa trzeciego,

   b) jest to niezbędne do wykonania umów pomiędzy Nami a osobą, której dane dotyczą, lub gdy jest to niezbędne do wykonania umów zawartych w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy Nami a innym podmiotem,

c) zezwalają na to przepisy prawa.

 

2. Dostęp do Państwa danych mają w szczególności inne podmioty, jeżeli są stronami umów z Państwem, uczestniczą w wykonaniu usług przewidzianych w umowach z Państwem, realizują Państwa zamówienia (w szczególności inni organizatorzy turystyki, podmioty świadczące usługi hotelarskie, transportowe, obsługi ruchu turystycznego, usługi bankowe lub ubezpieczeniowe).

 

IV. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

V. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku  archiwizacyjnego.

 

VI. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę czy nasi podwykonawcy lub dystrybutorzy. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione również naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, w tym naszym dystrybutorom.

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e)  prawo do przenoszenia danych; f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; g) gdy znajduje to zastosowanie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej  przed  jej cofnięciem.

 

VIII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

 

IX.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

REGULAMIN